قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

مطالب مفید

چگونگی تقسیم بندی غرفه ممکن است با توجه به نیاز و هدف گذاری شرکت ها متفاوت باشد اما جهت استفاده از حداکثر بهره وری لازم است این تقسیم بندی به صورت دقیق و اصولی انجام گردد .
فضای یک غرفه نمایشگاهی با توجه به متراژ غرفه میتواند به تعداد و یا همه موارد زیر تقسیم شود :

قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

چگونگی تقسیم بندی غرفه ممکن است با توجه به نیاز و هدف گذاری شرکت ها متفاوت باشد اما جهت استفاده از حداکثر بهره وری لازم است این تقسیم بندی به صورت دقیق و اصولی انجام گردد .
فضای یک غرفه نمایشگاهی با توجه به متراژ غرفه میتواند به تعداد و یا همه موارد زیر تقسیم شود :

- فضای نمایش محصول
- فضای بخش اطلاع رسانی (کانتر)
- فضای نمایش عکس یا تیزر تبلیغاتی
- فضای نشیمن جهت مهمان های عمومی (C.I.P)
- فضای مذاکره جهت مهمان های خصوصی ( V.I.P )
- فضای انبار و آبدارخانه
- فضای آموزش 
گروه معماری و دکوراسیون آرکا متخصص در غرفه سازی نمایشگاه در مشهد

Drop us a Message!

Mohtashami 7, Ahmad Abad St., Mashhad
Phone: 05138443640
Fax: 05138443640
Mobile: 09154554005
Email: info@arkadeco.com
Instagram: instagram.com/arka.deco